četvrtak, 25. listopada 2012.

6. Optičke varke

Perceptivne varke (ili iluzije) su "krivo" percipirane pojave koje često mogu biti zbunjujuće. Najčešće su optičke iluzije, ali je razlika u tome što optičke varke uključuju samo pojave koje percipiraju oči, a perceptivne uključuju sve pojave koje percipiramo (na bilo koji način). Neke su perceptivne varke uzrokovane nesavršenošću naših osjetila (tromost oka, primjerice), a neke radom našeg mozga. Perceptivne varke treba razlikovati od halucinacija. One se razlikuju po tome što kod perceptivnih varki podražaj postoji, ali je krivo percipiran, dok kod halucinacija podražaja nema.
(izvor teksta - Wikipedija)
Pogledajte neke optičke varke koje smo mi odabrali!

p.s. Sve je u redu s Vašim vidom i mozgom – to su samo varke! Zagledaj se u crnu točkicu u sredini, pa približuj i udaljavaj glavu od slike! Što se događa?

 Zagledaj se u središte slike i opusti se!

Vidiš li valove?


Odredi smjer!

 Je li ovo moguće?


Nema komentara:

Objavi komentar