nedjelja, 5. studenoga 2017.

Naslovnica - školska godina 2017. - 2018. - dvobroj - rujan - listopad

Školska godina 2017. - 2018.; godina izdavanja: 6. (2017.)


broj: 1.; mjesec izdavanja: listopad 2017.

BEBRINSKI VJESNIK

Prvi školski e - list OŠ "Antun Matija Reljković", Bebrina
Uredništvo - glavna urednica - Irena Katinić; 
učenici od 5. do 8. razreda uključeni u INA "Školski e - list"
Sadržaj broja:
1. Riječ za početak nove školske godine
2. EKO - EKO VOLONTERKO
3. Školski projekt "Budi kao..." - 1. aktivnost
4. Putovanje u Zadar - intervju s učenicima
5. Što se dogodilo u Starom Petrovom selu?
6. Terenska nastava, Cinestar, Slavonski Brod
7. Zanimljivosti u biologiji i kemiji
8. Microbit - što je to???
9. Jesen oko nas
10. Mjesec listopad - Gospin mjesec - torbice za krunice
11. Dani kruha u PŠ i MŠ
12. Dan jabuka
13. INA u RN
14. Razredna pravila
15. Molitva za početak školske godine
16. Dobrodošli, prvašići u PŠ Kuti
17. Dan učitelja 5.10.
18. Statistika za početak

1. Riječ za početak nove školske godine

Najdraži naši i vjerni čitatelji,

srdačno Vas pozdravljam na početku šeste godine našeg druženja! 


U ovoj školskoj godini, 2017. - 2018., "Bebrinski vjesnik" objavljivat ćemo kao dvobroj. 

1. broj izašao je sada, a obuhvaća mjesece rujan i listopad 2017., 2. broj izaći će u prosincu, za mjesece studeni i prosinac 2017., 3. broj izlazi na kraju veljače, za siječanj i veljaču 2018., 4. na kraju travnja, za ožujak i travanj, a posljednji, 5. broj, sredinom lipnja, a obuhvatit će svibanj i lipanj 2018. godine.

Članke i fotografije slati će i učiteljice iz područnih škola, a mi ćemo pratiti i bilježiti sva događanja ovdje u matičnoj školi.


Novost, u ovoj školskoj godini, je novi dizajn novina, tematski prilagođen projektu EKO-EKO VOLONTERKO, u kojem naša škola sudjeluje u slijedeće dvije godine.


Do sada ste nas pregledali 51 000 puta, iz raznih dijelova svijeta, čak s drugih kontinenata.


Nadamo se da ćemo Vam i nadalje biti zanimljivi i da ćete rado pratiti što se zanimljivo i edukativno događa u našoj školi!! 
2. EKO-EKO VOLONTERKO

Projekt Eko - Eko volonterko
Korisnik: Udruga za ruralni razvoj Eko Brezna
Stjepana Radića 19, Šušnjevci,  35209 Bukovlje
facebook/Udruga-Eko-Brezna
Partneri: Osnovna škola Antun Matija Reljković, Bebrina i Osnovna škola Antun Mihanović, Slavonski Brod
Ukupna vrijednost projekta: 1.135.876,14 kuna (100% sufinanciranje EU iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske)
Trajanje projekta: 24 mjeseca
Razdoblje provedbe projekta: 01. lipnja 2017. –  31. svibnja 2019.
Posrednička tijela:
URED ZA UDRUGE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - Posredničko tijelo razine 1
NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - Posredničko tijelo razine 2
Problemtika projekta:
Na području Brodsko-posavske županije, koja je zbog visoke nezaposlenosti i pada gospodarske djelatnosti na začelju kada se radi o ekonomskim pokazateljima, u posljednjih godinu dana prisutan je i trend iseljavanja čitavih obitelji u potrazi za poslom, što za posljedicu ima smanjenje broja djece u školama, kidanje obiteljskih i prijateljskih veza te urušavanje društvenog kapitala u zajednici. Takvo stanje osobito se loše odražava na najranjivije skupine u društvu, kojima je pomoć najpotrebnija. Nažalost, djeca odrastaju u okruženju koje ih ne potiče na rad za opće dobro, na razvoj svijesti o potrebi doprinosa zajednici i suradničkog rješavanja problema. Na taj način povećan je rizik od vršnjačkog nasilja, poremećaja u ponašanju, slabijeg uspjeha u školi, što sve skupa vodi i do smanjene konkurentnosti pri daljnjem školovanju ili na tržištu rada. Jedan od načina aktiviranja i izgradnje društvenog kapitala i građanskih kompetencija svih sudionika u društvu je poticanje što većeg broja različitih dionika u zajednici na uključivanje u volonterske akcije. Posebno je važno razvijati školsko volontiranje jer je upravo razvoj svijesti o tome da je moguće mijenjati postojeću negativnu situaciju i doprinijeti stvaranju stabilnog i povezanijeg društva ono na čemu se mora raditi od najmlađe dobi, pri čemu je volontiranje izvrstan alat koji pokazuje kako zajednički rad pojedinaca doprinosi dobrobiti zajednice, a volonterske akcije potiču povjerenje i suradnju, pri čemu se i sami volonteri izgrađuju kao osobe te stječu dragocjene vještine i znanja kojima povećavaju i vlastitu konkurentnost na tržištu rada. U tome procesu, uočeni su brojni problemi, kao što: nedostatak odgovarajućih školskih kurikuluma koji bi bili usmjereni na promicanje volonterstva i izgradnju društvenog kapitala; nastavnici i stručni suradnici kojima nedostaje kontinuirano osposobljavanje i usavršavanje u ovom području; nedostatak sustavne promocije volontiranja kao alata za razvoj zajednice i senzibiliziranja djece i mladih o dodanim vrijednostima i konkurentskoj prednosti koju donose kompetencije stečene volontiranjem; nedostatak sustavnog financiranja volonterskih programa; nedovoljna informiranost organizacija civilnog društva o Zakonu o volonterstvu; nedovoljni kapaciteti organizacija civilnog društva za održivi razvoj udruga; nedovoljni kapaciteti organizacija civilnog društva za provedbu volonterskih akcija, osobito školskih volonterskih akcija; nedovoljni kapaciteti organizacija civilnog društva da potaknu veći broj građana na uključivanje u volonterske i druge akcije.
Cilj projekta:
Ovim projektom doprinijeti ćemo izgradnji društvenog kapitala u zajednici i porastu školskog volontiranja u Brodsko-posavskoj županiji tako što ćemo unaprijediti kapacitete i osnažiti suradnju škola i organizacija civilnog društva za pripremu i provedbu programa školskog volontiranja, razviti i provesti pilot volonterske programe u lokalnoj zajednici te povećati motivaciju učenika i nastavnika za školsko volontiranje.
Ciljane skupine:
 1. Zaposlenici organizacija civilnog društva u Brodsko-posavskoj županiji
 2. Zaposlenici OŠ A.M.Reljković i OŠ A.Mihanović
 3. Učenici OŠ A. M. Reljković i OŠ A. Mihanović
 4. Volonteri
 5. Organizacije civilnog društva u BPŽ
 6. Roditelji učenika OŠ A. M. Reljković i OŠ A. Mihanović
 7. Općina Bebrina

Aktivnosti:
 1. Edukacijsko – informativne aktivnosti
 • Edukacija o školskom volontiranju za nastavnike i stručne suradnike
 • Edukacija Menadžment volontera za predstavnike organizacija civilnog društva
 • Neformalna edukacija „trening trenera“ pod nazivom „Civilni sektor – pokretač zajednice“ za predstavnike organizacija civilnog društva
 • Radionica „Budi volonter“ za učenike 5.-8. razreda osnovnih škola A. Mihanović i A.M. Reljković
 • Info dani za roditelje – informativna predavanja „Volonterstvo za mene i moje dijete“
 1. Razvoj i provedba programa za školsko volontiranje i odgoj za volontiranje u školama
 • Izrada izvannastavnog kurikuluma i priručnika za razvoj školskog volontiranja na temu ekologija
 • Studijski posjet OŠ Šime Budinić u Zadru
 • Izrada 2 pilot volonterska programa i osnivanje 2 volonterska kluba u OŠ A. Mihanović i OŠ A.M. Reljković
 • Velike volonterske akcije u OŠ A.M. Reljković i nabavka opreme/materijala za njihovu provedbu (Volonterske akcije: „Tjedan lijepih riječi – Eko svijet oko nas“, „Obojimo školu bojama sreće“, „Zelena oaza učenja“ – postavljanje Eko bare, sjenice, sadnja biljaka te uređenje okoliša bare i sjenice, „Mali ljudi za velika djela“, „Dan planeta zemlje“, „Svi naši talenti“, „Obrnuta učionica“).
 • Velike volonterske akcije u OŠ A. Mihanović i nabavka opreme/materijala za njihovu provedbu (Volonterske akcije: „Uvod u zeleni svijet – stvaranje Eko parka u matičnoj školi“, „Mirisni vrtovi Malog Pariza“, „Naša zelena učionica“, „Naše vrijeme – njihov osmijeh na licu“)
 1. Kampanja „Volonterkova družina“ u osnovnim školama u svrhu promocije i razvoja volonterstva kao društvenog kapitala Zajednice
 • Učeničke parlaonice
 • Predstavljanje kurikuluma o školskom volontiranju na temu ekologije te pratećeg priručnika u ostalim osnovnim školama u Brodsko-posavskoj županiji
 • Kreiranje promotivnih materijala za volonterske klubove
 • Obilježavanje Međunarodnog dana volontera
 • Izrada inovativnog alata za razvoj školskog volontiranja i odgoja za volontiranje – Portal Eko–Eko Volonterko
V Vidljivost
 • Uvodna konferencija
 • Završna konferencija
 • Snimanje video filma o projektu
 • Reportaže u medijima
PM Upravljanje projektom i administracija
 • Sastanci projektnog tima
 • Partnerski sastanci
 • Izvještavanje prema ugovornom tijeluViše informacija na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost OŠ A. M. Reljković.

3. Školski projekt "Budi kao..." - 1. aktivnost

Učitelji predmetne nastave za ovu su školsku godinu smislili novi projekt pod nazivom "Budi kao...". Sve aktivnosti u školi nastojimo povezati s projektom EKO-EKO VOLONTERKO, pa smo tako i aktivnosti koje ćemo provesti u sklopu ovog projekta prilagodili temi. 
Tijekom godine imat ćemo 3 aktivnosti - izradu plakata, izradu VOLONTERKA u holu škole, te kviz znanja i sportska natjecanja.
1. aktivnost je već odrađena, jer je bila planirana za mjesec listopad 2017. Sastojala se od izrade plakata koji će učenici ispuniti dobrim i potencijalno ostvarivim dobrim djelima. Plakat bi trebao potaknuti i ohrabriti učenike da rado volontiraju i da se uključuju u različite dobrovoljne akcije u školi, ali i u svojim selima. 4. Putovanje u Zadar - intervju s učenicima

Dana 11.10. dvanaest je učenika naše škole otputovalo u Zadar. Putovanje je trajalo tri dana, a učenicima su u pratnji išli i učitelji, knjižničarka, pedagoginja i ravnateljica. 
Ovo putovanje dio je projekta EKO-EKO VOLONTERKO, kojega smo predstavili u ovom broju "Bebrinskog vjesnika", a kako im je bilo i što je bilo najbolje, rekli su nam sami učenici:
1. Jednom riječju opiši putovanje u Zadar koje je bilo od 11.10. do 13.10.2017.
Marta: Odlično
Katarina: Čudesno
Paola: Zabavno
Veronika: Super!
Ana: Zanimljivo
Adrian: Odlično
Karlo: Iskustvo
Karla:Odlično
Tomislav: Odlično
Marina: Odlično iskustvo
Petar: Avantura
Tea: Radost

2. Što ti je bilo najzanimljivije u Zadru?
Marta: Najzanimljivije mi je bilo gledati izradu predmeta od stakla i gledanje zalaska sunca
Katarina: U Zadru mi je bilo najzanimljivije kada sam vidjela koliko je njihova škola zapravo velika!!!
Paola: Najbolji mi je bio Muzej antičkog stakla
Veronika: Šetnja po okolici i središtu grada Zadra
Ana: Najzanimljivije mi je bilo obilaženje grada Zadra, razgledavanje povijesnih znamenitosti i muzeja
Adrian: Najzanimljivija mi je bila jezgra grada Zadra jer je tako stara i lijepa.
Karlo: Najzanimljiviji mi je bio Muzej srebra i zlata
Karla: Muzej zlata i srebra
Tomislav: Muzej srebra i zlata i obilazak grada Nina.
Marina: Najzanimljivije mi je bilo u Muzeju antičkog stakla.
Petar: U Zadru mi je sve bilo zanimljivo, a najzanimljiviji mi je bio obilazak grada.
Tea: Najzanimljivije mi je bilo kad smo se zezali u sobama i kada smo išli gledati zalazak sunca.

3. Što ti je bilo najmanje zanimljivo?
Marta: Najmanje zanimljivo mi je bilo hodanje
Katarina: Najmanje zanimljivo mi je bilo kada smo trebali ići spavati
Paola: Iskreno, sve mi je bilo zanimljivo i mislim da tamo u Zadru nema ničega što nije zanimljivo!!
Veronika: Nije mi bilo zanimljivo što smo u autobusu bili s drugom školom
Ana: Sve mi je bilo zanimljivo!
Adrian: Najmanje zanimljivo mi je bilo u školi
Karlo: Najmanje zanimljiv mi je bio posjet školi
Karla: Nije bilo ništa što mi se nije svidjelo!
Tomislav: Najmanje zanimljiva mi je njihova škola
Marina: Najmanje zanimljiv mi je bio Muzej zlata
Petar: Najmanje mi je bilo zanimljivo u OŠ "Šime Budinića", kada smo morali slušati o njihovoj školi.
Tea: Najmanje zanimljiv mi je bio prvi dan u njihovoj školi.

4. Što si novo naučio/la?
Marta: Naučila sam da je u Ninu najmanja katedrala na svijetu
Katarina: Naučila sam da je Hrvatska pretrpana prirodnim ljepotama.
Paola: Naučila sam kako se rade perlice od stakla, naučila sam pomalo o povijesti Zadra i naučila sam da je istina da se dobro dobrim vraća.
Veronika: Naučila sam da ako želimo sreću i mi moramo usrećiti druge.
Ana: Naučila sam da je volontirati dobro, jer tako usrećujemo druge, ali i sebe.
Adrian: Naučio sam mnogo o povijesti Zadra.
Karlo: Naučio sam kako bi naša škola trebala voditi projekt EKO - EKO VOLONTERKO
Karla: Naučila sam kako se uključiti u volontiranje.
Tomislav: Naučio sam svašta.
Marina: Naučila sam kako se izrađuju svakakve posude i tikvice od stakla. 
Petar: Naučio sam da uvijek moramo pomagati onima kojima je to potrebno.
Tea: Naučila sam da volontiranjem uljepšavamo ovaj svijet.

5. Je li putovanje u Zadar povećalo tvoju želju za volontiranjem i sudjelovanjem u školskim projektima?
Marta: Da, povećala mi se želja
Katarina: Da, putovanje u Zadar povećalo je moju želju za volontiranjem.
Paola: Naravno!!! U Zadru ne samo da sam više zavoljela volontiranje nego sam i osmislila neke nove ideje koje bi mogle pomoći školi.
Veronika: Da, jer sam čula i naučila puno o volontiranju.
Ana: Putovanje u Zadar povećalo mi je želju za volontiranjem.
Adrian: Nije
Karlo: Da, putovanje u Zadar povećalo je moju želju za volontiranjem i sudjelovanjem u školskim projektima.
Karla: Da
Tomislav: Da, povećalo mi je želju i za sudjelovanjem i za volontiranjem.
Marina: Da, povećalo mi je želju za volontiranjem, jer sam vidjela kako škola "Šime Budinića" ima veliki vrt i kako je lijepo uređena.
Petar: Putovanje u Zadar povećalo je moju želju za volontiranjem i sudjelovanjem u školskim projektima, jer sam shvatio koliko je to zaista velikodušno i zanimljivo.
Tea: DA!

6. Jesi li tamo upoznao/la neke nove prijatelje?
Marta: Jesam, učenice iz Slavonskog Broda
Katarina: Upoznala sam dvije nove prijateljice, Doru i Doru
Paola: Tamo sam upoznala nove prijatelje iz škole "Antun Mihanović"
Veronika: Jesam i vrlo su zabavni
Ana: Ondje sam upoznala puno novih prijatelja
Adrian: Jesam
Karlo: Tamo i nisam baš upoznao nove prijatelje
Karla: Upoznala sam nove prijatelje
Tomislav: Upoznao sam nove prijatelje.
Marina: Da, upoznala sam neke nove prijatelje, ali samo iz škole "Antun Mihanović"
Petar: Da, upoznao sam nove prijatelje.
Tea: Upoznala sam cure iz OŠ "Antun Mihanović"

7. Je li bi volio/voljela ponovno ići na putovanje sličnog tipa?
Ako da, zašto da?
Ako ne, zašto ne?
Marta: Voljela bih, zato što volim upoznavati nove prijatelje i vidjeti nešto više
Katarina: Da, voljela bih, zato što želim proputovati cijelu Hrvatsku!
Paola: Da, zato što mi je na ovom putovanju bilo jako lijepo, naučila sam puno toga o Zadru i o volontiranju.
Veronika: Da, zato što volim putovati
Ana: Voljela bih ponovno nekuda ići, jer tako upoznajemo nove prijatelje i stičemo nova znanja
Adrian: Da, zbog upoznavanja novih prijatelja i zbog svakakvih povijesnih zanimljivosti
Karlo: Volio bih ponovno ići na putovanje sličnog tipa zato što sam se u Zadru baš dobro zabavio, mnogo toga posjetio, pa bismo to sigurno radili i na drugim putovanjima.
Karla: Voljela bih, jer mi se svidio Zadar.
Tomislav: Volio bih ponovno ići na takav put jer smo se puno družili, a i promijenilo mi se mišljenje koje sam imao o učiteljima.
Marina: Da, voljela bih ići, da upoznam još novih prijatelja i da dobijem ideje kako ukrasiti i urediti našu školu.
Petar: Volio bih ponovno ići na putovanje ovog tipa zato što je to jako zanimljivo i lijepo. Naučili smo nešto novo, zabavili se i upoznali nove prijatelje. 
Tea: Da, voljela bih ponovno ići na ovakav put jer sam se s puno njih sprijateljila, a i puno toga sam vidjela i naučila.

5. Što se dogodilo u Starom Petrovom selu?

U danima obilježavanja Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje naša škola pozvana je sudjelovati u manifestaciji Dani kruha koju je organiziralo Društvo naša djeca iz Starog Petrovog Sela.

Učenici od 1. - 4. razreda naše škole, zajedno sa svojim vrijednim roditeljima i učiteljicama prikupljali su predmete koji obilježavaju uži zavičaj u kojem žive. Majke učenika stvarali su razne delicije i slastice i time pokazale kako se još uvijek njeguje tradicija i poštuju običaji svih sela bebrinske općine.


Osim naše škole u ovoj manifestaciji sudjelovale su i izlagači iz OŠ Okučani, OŠ Mato Lovrak iz Nove Gradiške, OŠ Antun Mihanović Batrina te OŠ Ivan Goran Kovačić iz Starog Petrovog Sela. 

Ocjenom žirija naša škola osvojila je 1. mjesto i proglašena najboljim izlagačem na 1. manifestaciji Dana kruha. Čast nam je bila sudjelovati na ovoj manifestaciji. Stvorila su se nova prijateljstva i iskustva, kao i nada da se vidimo dogodine na istom mjestu.

članak napisala: Sandra Vašarević, uč. RN

6. Terenska nastava, Cinestar, Slavonski Brod

Dana 20.10.2017. svi su učenici, od 5. do 8. razreda, u pratnji svojih učitelja bili u Cinestaru u Slavonskom Brodu, na terenskoj nastavi. Za nas je, s početkom u 10.15h, bila organizirana školska projekcija, a gledali smo film "Smisao života jednog psa". Film je bio zaista emotivan i zaplakao je svatko tko imali voli životinje, a to su....otprilike SVI!! (Dobro je, pa suzama nismo kino potopili!!)
Svi učenici su pažljivo gledali film (usput puhali nos i brisali suze) jer su učiteljice iz hrvatskog jezika Mihaela i Sandra najavile osvrte! Uh...

7. Zanimljivosti u biologiji i kemiji

Na satima biologije u 7. r. smo pokušali prikazati one sitne dijelove koje ne možemo vidjeti golim okom. Koristili smo različite materijale a jesu li naši rezultati bili uspješni, uvjerite se sami...


Učenici 6.-ih razreda su otkrivali zanimljivosti listopadnih šuma i pronašli brojne stanovnike od kojih ćemo neke izdvojiti...

Učenici 8.-ih razreda su detaljno istraživali molekulu DNA i osim što su izradili njezine modele, izolirali su ju iz banane i kivija. 

A također su sastavili i kviz na zadanu temu...

Kvalitetnije usvajamo i bolje razumijemo eksperimentirajući...

Tijekom školske godine planirali smo mini projekt “Učenici poučavaju“ gdje govorimo o zanimljivim prirodnim pojavama i činjenicama te tako proširujemo svoja saznanja. Prvi dio poučavanja smo ostvarili...

8. Microbit, što je to???

U posljednje vrijeme puno se priča i spominje taj nekakav Micro:bit. 
Možda ste ga i vidjeli i čuli kako se s njim radi, ali i dalje Vam nije jasna njegova prava svrha i funkcija. 
Micro:bit je uređaj koji pomaže učenicima da lakše shvate programiranje. Osmišljen je kako bi bio upotrebljiv u učionici od prvog dana. Pristupačniji nego samo programiranje, odličan je način za postići zabavne, praktične rezultate s motiviranim učenicima (preuzeto s www.microbit.org). 
Do sada je više od milijun učenika iz raznih zemalja diljem svijeta radilo na micro:bitu, a rezultati ankete provedene nakon rada pokazuju da:
 • 90% učenika kaže da im je micro:bit pomogao da svatko može programirati.
 • 86% učenika je kaže da im je micro:bit učinio računalnu znanost zanimljivijom.
 • 70% više djevojčica kaže kako će odabrati računalstvo kao predmet u školama, nakon što su isprobale micro:bit.
 • 85% ih se slaže da je micro:bit učinio ICT/računalstvo zabavnijim za njihove učenike.
 • Polovica nastavnika koji su koristili BBC micro:bit kažu da se sada osjećaju samopouzdanijima u ulozi nastavnika, posebno oni koji su rekli da nisu jako samopouzdani u podučavanju računalstva (preuzeto s www.microbit.org)
I u Republici Hrvatskoj su početkom mjeseca rujna otvorene prijave za škole na edukaciju iz micro:bita. Prijavila se i naša škola.
Sredinom listopada su provedene prve, uvodne, edukacije, na kojima su sudjelovali i učitelji iz naše škole. Edukacije za učitelje se nastavljaju, a kao nagradu za sudjelovanje učitelja u edukaciji, svaka škola sudionik dobiti će onoliko micro:bitova koliko ima učenika 6. razreda. 
Nadamo se da će micro:bitovi stići što prije, kako bi i učenici probali raditi i programirati pomoću njih.
Micro:bit nije namijenjen samo nastavi informatike, nego ga je moguće koristiti i u drugim nastavnim predmetima, samo je potrebno dobiti ideju i biti dovoljno kreativan, kako bi zamišljeno proveli i u nastavi.

9. Jesen oko nas

JESEN U PŠ ŠUMEĆE

JESEN U PŠ KUTI


10. Mjesec listopad - Gospin mjesec - izrada torbica za krunice

Vjeroučenici matične škole od 1. do 4. razreda, u mjesecu listopadu - mjesecu krunice, izrađivali su torbice za svoje krunice. Mali molitelji uključili su se i u moljenje krunice na listopadskim pobožnostima u svojoj župi!

11. Dani kruha u PŠ i MŠ

Svake godine, na Satu razrednika, obilježavamo Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Svatko od učenika donese ponešto za "gricnuti", okupimo se oko zajedničkog stola, pa se lijepo počastimo, a svatko u mislima zahvali svojoj majci na trudu koji je uložila u pripremu finih slastica.
DANI KRUHA U 7. A

DANI KRUHA U MŠ - NIŽI RAZREDI

DANI KRUHA U PŠ KUTI

DANI KRUHA U PŠ ZBJEG

DANI KRUHA U PŠ KANIŽA
DANI KRUHA U PŠ BANOVCI

DANI KRUHA U PŠ DUBOČAC

DANI KRUHA U 6. A
 6. a razred se za Dane kruha, kao i svi drugi razredi, obilato najeo finih slatkih I slanih proizvoda koje su učenici i razrednica donijeli u školu, a dok su jeli, dobili su inspiraciju i za napisati pjesmu. Nadamo se da će Vam se svidjeti:
KRUH JE HRANA ZA SVAKO BIĆE
KAO ŠTO JE VODA SVIMA NAMA PIĆE
PEKU GA PEKAR, MAMA I BAKA
A JEDU GA SVA DJECA SLATKA.
UJUTRO, NAVEČER I U POLA DANA
ON JE SLASNA HRANA.
SLATKI KOLAČI I SLANE KIFLICE
VADI PEKAR IZ VRUĆE PEĆNICE.
U MJESECU LISTOPADU GODINE SVAKE
SLAVIMO DANE KRUHA II JEDEMO KOLAČE SLATKE.


DANI KRUHA U PŠ ŠUMEĆE

U srijedu 18.10.2017., učenici 2. r. i 3. r. su imali integrirani dan - Dan zahvalnosti za plodove zemlje. Sa sjetvom, žetvom, brašnom, kruhom i raznim vrstama peciva smo se upoznali kroz sve predmete i nastavne jedinice. Pisali smo, zbrajali, oduzimali, pjevali, mijesili i igrali smo se. Učenici su svoje kratke uratke na kraju zalijepili na zajednički plakat.