utorak, 30. listopada 2012.

1. Predstavljamo poslove - RAVNATELJ

Ravnatelj škole je vodeća osoba  u školi. On svakodnevno ima mnoštvo obveza i zadaća koje treba ispuniti kako bi škola funkcionirala i kako bi školsko okružje bilo povoljno i pozitivno i za učenike i za djelatnike škole.

Naša ravnateljica Marija Rosandić, unatoč mnogim poslovnim obvezama, pronašla je vremena odgovoriti nam na nekoliko pitanja, te Vama, našim čitateljima, približiti svoj posao.

1.    Koja je uloga ravnatelja u školi i koji su Vam zadatci?
ULOGA RAVNATELJA JE DA VODI ŠKOLU.
RAVNATELJ JE POSLOVODNI I PEDAGOŠKI (RUKO)VODITELJ. PEDAGOŠKI VODITELJ JER PLANIRA I PROGRAMIRA RAD, PRATI I UNAPREĐUJE NASTAVU, SKRBI O REZULTATIMA ŠKOLE, POSTAVLJA VIZIJU I EVALUIRA RAD, POTIČE STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA TE UVODI INOVACIJE U POSAO.
RAVNATELJ JE I POSLOVNI VODITELJ ŠKOLE (MENADŽER) JER RADI NA POBOLJŠANJU UVJETA RADA I CJELOKUPNOG ŠKOLSKOG OZRAČJA(OPREMA, ŠKOLSKI PROSTOR...), BRINE ZA KVALITETNE KADROVE I OSIGURAVA UVJETE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE, TRŽIŠNO JE ORIJENTIRAN I SURAĐUJE S OKOLIŠEM.

2.     Koje su vam odgovornosti?

KAO ŠTO SAM REKLA RAVNATELJ JE PEDAGOŠKI I POSLOVNI VODITELJ ŠKOLE – IZ TOGA PROIZLAZE MNOGE ODGOVORNOSTI JER JE POSAO JAKO KOMPLEKSAN.

3.     Koji se uvjeti moraju ispuniti da bi se netko mogao kandidirati i postati ravnatelj?
ZAKONOM O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI PROPISANI SU UVJETI KOJE MORA ISPUNITI OSOBA KOJA SE KANDIDIRA ZA MJESTO RAVNATELJA ŠKOLE.
ZA RAVNATELJA MOŽE BITI IMENOVANA OSOBA KOJA:
– IMA ZAVRŠEN SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ ILI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ZA UČITELJE ILI STRUČNI ČETVEROGODIŠNJI STUDIJ ZA UČITELJE KOJIM SE STJEČE 240 ECTS BODOVA ILI DIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STRUČNI STUDIJ ILI ČETVEROGODIŠNJI DODIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ KOJIM JE STEČENA VISOKA STRUČNA SPREMA U SKLADU S RANIJIM PROPISIMA,
– ISPUNJAVA UVJETE ZA UČITELJA, NASTAVNIKA ILI STRUČNOG SURADNIKA U ŠKOLSKOJ USTANOVI U KOJOJ SE NATJEČE ZA RAVNATELJA,
– IMA NAJMANJE 8 GODINA STAŽA OSIGURANJA U ŠKOLSKIM ILI DRUGIM USTANOVAMA U SUSTAVU OBRAZOVANJA ILI U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE NADLEŽNIM ZA OBRAZOVANJE, OD ČEGA NAJMANJE 5 GODINA NA ODGOJNO-OBRAZOVNIM POSLOVIMA U ŠKOLSKIM USTANOVAMA,
– IMA LICENCIJU ZA RAD RAVNATELJA

      4. Mnoge ste stvari promijenili otkako ste ravnateljica. Možete li nam otkriti kakvi su vam planovi za budućnost škole?
PROMJENE SE DOGAĐAJU U DRUŠTVU, TEHNOLOGIJI, OBRAZOVANJU I NUŽNE SU KAKO BI SE PRILAGODILI VREMENU U KOJEM ŽIVIMO. TAKO SMO I U NAŠU ŠKOLU UVELI NEKE PROMJENE KAKO BI POBOLJŠALI KVALITETU ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA. UVIJEK JE DOBRO IMATI NEKI PLAN I K NJEMU TEŽITI KAKO U ŽIVOTU TAKO I U POSLU. JEDAN OD MOJIH PLANOVA USKORO KREĆE U REALIZACIJU, A TO JE NOVA INFORMATIČKA UČIONICA – PROŠIRENA I S NOVOM OPREMOM. I DALJE ĆE SE RADITI NA POBOLJŠANJU UVJETA RADA I KVALITETE NASTAVE U SKLADU S FINANCIJSKIM MOGUĆNOSTIMA.

5.     Je li teže biti učitelj ili ravnatelj škole?

 TEŠKO JE ODGOVORITI NA TO PITANJE. JAKO JE VAŽNO VOLJETI SVOJ POSAO, A KAD GA VOLIŠ, ONDA JE SVE LAKŠE. SVAKI POSAO NOSI ZA SOBOM ODREĐENE ODGOVORNOSTI, A ONE SU U POSLU RAVNATELJA DALEKO VEĆE.

6. Jeste li se ikada, tijekom svoga mandata, pokajali što ste se kandidirali i postali ravnateljica?
KAO I U ŽIVOTU TAKO I U POSLU IMA BOLJIH I LOŠIJIH DANA. SVAKI POSAO ZA MENE JE IZAZOV PA TAKO I POSAO RAVNATELJA. IMAM VIZIJU I CILJ KOJI ŽELIM DOSTIĆI I TO MI JE MOTIVACIJA ZA RAD, KAO I USPJESI UČENIKA I ŠKOLE.

7. Volite li svoj posao?
POSAO UČITELJICE IZABRALA SAM ZATO ŠTO GA VOLIM. SJETITE SE RIJEČI LAVA NIKOLAJEVIČA TOLSTOJA: „AKO UČITELJ VOLI SVOJ POSAO, ON JE DOBAR UČITELJ. AKO UČITELJ VOLI UČENIKA KAO OTAC I MAJKA, ON JE BOLJI OD ONOG UČITELJA KOJI JE PROČITAO SVE KNJIGE, A NE VOLI POSAO NI ĐAKE. KAD UČITELJ SJEDINI LJUBAV PREMA POSLU I UČENICIMA, ON JE SAVRŠENI UČITELJ.“

8.     Koja bi bila vaša poruka za učenike naše škole?
NE UČIMO ZA ŠKOLU, NEGO ZA ŽIVOT!

RAZGOVOR OBAVIO: Vladimir Havriliv

Nema komentara:

Objavi komentar