četvrtak, 31. siječnja 2013.

3. Hrvatska u Europskoj uniji

Mnogo toga se priča i piše o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji. Što je zapravo Europska unija, koje uvjete je Hrvatska trebala ispuniti i hoće li nam biti bolje ili lošije istražio je Stjepan Kuzik.
Europska unija (kratica EU) jedinstvena je međuvladina i nadnacionalna zajednica europskih država, nastala kao rezultat procesa suradnje i integracije koji je započeo 1951. godine između šest država (Belgije, Francuske, Njemačke, Italije, Luksemburga i Nizozemske). Europska unija formalno je uspostavljena 1. studenoga 1993. godine, stupanjem na snagu Ugovora o Europskoj uniji.
Europska unija danas broji 27 država članica. Prostire se na 4.325.675 km², a broji oko 502 milijuna stanovnika.
Jedan od glavnih ciljeva vanjske politike Republike Hrvatske je ulazak u punopravno članstvo Europske unije. Hrvatska je podnijela zahtjev za punopravno članstvo 21. veljače 2003. godine, a službeni status kandidata za članstvo u EU dobila je 18. lipnja 2004. Pristupni progovori, koji su trebali započeti u ožujku 2005., odgođeni su, a kao uvjet za početak pregovora istaknuta je potpuna suradnja s Haškim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije. Pregovori su službeno otvoreni 3. listopada 2005. godine, nakon što je glavna haška tužiteljica potvrdila potpunu suradnju Hrvatske s Haškim sudom.

1. srpnja 2013. godine ciljani je datum ulaska u članstvo EU koji je predložila Komisija te koji stoji u Ugovoru o pristupanju. Republika Hrvatska trebala bi postati 28. članica Europske unije.


Bolje ili gore – pitanje je sad??!

Na referendum koji je trebao odgovoriti na pitanje DA ili NE Europskoj uniji izašlo je 43,58% građana RH, dakle niti polovina stanovništva koji se imaju pravo izjasniti referendumom. Njih 66,26%  glasalo je ZA, a 33,14% PROTIV ulaska RH u EU. Ostali su bili suzdržani.
Nitko ne može sa potpunom sigurnosti reći: „Da, bit će nam bolje!“ ili „Ne, bit će samo gore!“. Pred nama je, pa ćemo vidjeti!

Nema komentara:

Objavi komentar