četvrtak, 31. siječnja 2013.

1. Predstavljamo poslove - TAJNIK


Tajnik škole je osoba koja ima mnoge važne zadaće. 
On:

- izrađuje normativne akte, ugovore, rješenja, odluke
- provodi i tumači pravne propise školske ustanove
- poduzima potrebne radnje za upis podataka u sudski registar
- obavlja poslove vezane uza zasnivanje radnih odnosa, evidencije radnika, prijave i odjave radnika i članova njihovih obitelji nadležnim službama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja
- koordinira i kontrolira rad tehničkog osoblja u suradnji s ravnateljem
- sudjeluje u pripremi sjednica i vodi dokumentaciju za školski odbor
- surađuje i dostavlja podatke nadležnom ministarstvu, uredima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
- nabavlja pedagošku dokumentaciju i potrošni materijal
- izrađuje plan godišnjih odmora
- obavlja i ostale administrativne poslove kao i poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa školske ustanove.

Tajnik naše škole već dugi niz godina je Mato Tominović, a njegov nećak Mario obavio je intervju s njim.
1. KOLIKO GODINA STE TAJNIK U NAŠOJ ŠKOLI?

U ovoj školi sam tajnik već 26 godina.
2. KOJU STE ŠKOLU MORALI ZAVRŠITI KAKO BI MOGLI POSTATI TAJNIK?

Morao sam završiti višu upravnu školu.
3. JE LI VAM BILO LAKŠE ILI TEŽE RADITI PRIJE, DOK NIJE BILO RAČUNALA?

Da, bilo je puno teže raditi bez računala. Pisalo se ili ručno ili pisaćom mašinom. Danas je puno jednostavnije uz pomoć računala i interneta.
4.  IMATE LI, KROZ GODINE, VIŠE ILI MANJE POSLOVA KOJE MORATE OBAVLJATI?

Svake godine imam sve više poslova koje moram obaviti.
5. JE LI POSAO ŠKOLSKOG TAJNIKA TEŽAK POSAO?

Ne, posao nije težak, ako ga znaš raditi.
6. VOLITE LI SVOJ POSAO?

Da, ja jako volim svoj posao.
7. KOJA JE VAŠA PORUKA UČENICIMA NAŠE ŠKOLE?

Učite i samo učite!!
                                                                             Intervju obavio: Mario Tominović

Nema komentara:

Objavi komentar