srijeda, 1. ožujka 2017.

13. Iz nastave - matematika

Konstrukcije pravilnih mnogokuta - učenici sedmih razreda, nakon što su na satu matematike naučili kako konstruirati pojedini pravilni mnogokut, na sljedećem su satu dobili zadatak - radom u skupinama konstruirali su pravilni mnogokut koji im je zadan. Nakon što su uredno i precizno konstruirali pravilni mnogokut na tvrdom papiru, iglom i koncem su provukli sve njegove dijagonale. 
Evo nekih radova:
 

Pitagorino stablo i spirala, te korijeni u 8. razredu

Nema komentara:

Objavi komentar