četvrtak, 5. ožujka 2015.

9. Svakakve aktivnosti u PŠ ŠumećeUčenici 4. razreda su imali zadatak iz prirode i društva napraviti plakat o nacionalnom parku Plitvička jezera. Evo završnog rada.S učenicima 3.razreda na satovima PiD –a pravili smo pokuse o vodi. Poslije toga učenici su imali zadatak napraviti plakat o zaštiti i čuvanju voda. Evo njihovog rada. 

Došla je zima, snijega nema. Učenici 3. i 4. razreda su ga dozvali. Na INI smo pravili snjegoviće od salveta, panoramske kutije za zimu. Evo naših radova.

Dana 27.1.2015. na satu hrvatskog jezika smo imali raspravu. Korelirali smo s građanskim odgojem. Imali smo temu-Nasilje u dječjim filmovima--ZA ili PROTIV. Rasprava je bila živa i dinamična. Došli smo do zaključka da nasilja ne bi trebalo biti u dječjim filmovima, jer to učenike potiče na nasilje.

 napisala - učiteljica Sandra Lipovac

Nema komentara:

Objavi komentar