nedjelja, 5. studenoga 2017.

2. EKO-EKO VOLONTERKO

Projekt Eko - Eko volonterko
Korisnik: Udruga za ruralni razvoj Eko Brezna
Stjepana Radića 19, Šušnjevci,  35209 Bukovlje
facebook/Udruga-Eko-Brezna
Partneri: Osnovna škola Antun Matija Reljković, Bebrina i Osnovna škola Antun Mihanović, Slavonski Brod
Ukupna vrijednost projekta: 1.135.876,14 kuna (100% sufinanciranje EU iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske)
Trajanje projekta: 24 mjeseca
Razdoblje provedbe projekta: 01. lipnja 2017. –  31. svibnja 2019.
Posrednička tijela:
URED ZA UDRUGE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - Posredničko tijelo razine 1
NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - Posredničko tijelo razine 2
Problemtika projekta:
Na području Brodsko-posavske županije, koja je zbog visoke nezaposlenosti i pada gospodarske djelatnosti na začelju kada se radi o ekonomskim pokazateljima, u posljednjih godinu dana prisutan je i trend iseljavanja čitavih obitelji u potrazi za poslom, što za posljedicu ima smanjenje broja djece u školama, kidanje obiteljskih i prijateljskih veza te urušavanje društvenog kapitala u zajednici. Takvo stanje osobito se loše odražava na najranjivije skupine u društvu, kojima je pomoć najpotrebnija. Nažalost, djeca odrastaju u okruženju koje ih ne potiče na rad za opće dobro, na razvoj svijesti o potrebi doprinosa zajednici i suradničkog rješavanja problema. Na taj način povećan je rizik od vršnjačkog nasilja, poremećaja u ponašanju, slabijeg uspjeha u školi, što sve skupa vodi i do smanjene konkurentnosti pri daljnjem školovanju ili na tržištu rada. Jedan od načina aktiviranja i izgradnje društvenog kapitala i građanskih kompetencija svih sudionika u društvu je poticanje što većeg broja različitih dionika u zajednici na uključivanje u volonterske akcije. Posebno je važno razvijati školsko volontiranje jer je upravo razvoj svijesti o tome da je moguće mijenjati postojeću negativnu situaciju i doprinijeti stvaranju stabilnog i povezanijeg društva ono na čemu se mora raditi od najmlađe dobi, pri čemu je volontiranje izvrstan alat koji pokazuje kako zajednički rad pojedinaca doprinosi dobrobiti zajednice, a volonterske akcije potiču povjerenje i suradnju, pri čemu se i sami volonteri izgrađuju kao osobe te stječu dragocjene vještine i znanja kojima povećavaju i vlastitu konkurentnost na tržištu rada. U tome procesu, uočeni su brojni problemi, kao što: nedostatak odgovarajućih školskih kurikuluma koji bi bili usmjereni na promicanje volonterstva i izgradnju društvenog kapitala; nastavnici i stručni suradnici kojima nedostaje kontinuirano osposobljavanje i usavršavanje u ovom području; nedostatak sustavne promocije volontiranja kao alata za razvoj zajednice i senzibiliziranja djece i mladih o dodanim vrijednostima i konkurentskoj prednosti koju donose kompetencije stečene volontiranjem; nedostatak sustavnog financiranja volonterskih programa; nedovoljna informiranost organizacija civilnog društva o Zakonu o volonterstvu; nedovoljni kapaciteti organizacija civilnog društva za održivi razvoj udruga; nedovoljni kapaciteti organizacija civilnog društva za provedbu volonterskih akcija, osobito školskih volonterskih akcija; nedovoljni kapaciteti organizacija civilnog društva da potaknu veći broj građana na uključivanje u volonterske i druge akcije.
Cilj projekta:
Ovim projektom doprinijeti ćemo izgradnji društvenog kapitala u zajednici i porastu školskog volontiranja u Brodsko-posavskoj županiji tako što ćemo unaprijediti kapacitete i osnažiti suradnju škola i organizacija civilnog društva za pripremu i provedbu programa školskog volontiranja, razviti i provesti pilot volonterske programe u lokalnoj zajednici te povećati motivaciju učenika i nastavnika za školsko volontiranje.
Ciljane skupine:
 1. Zaposlenici organizacija civilnog društva u Brodsko-posavskoj županiji
 2. Zaposlenici OŠ A.M.Reljković i OŠ A.Mihanović
 3. Učenici OŠ A. M. Reljković i OŠ A. Mihanović
 4. Volonteri
 5. Organizacije civilnog društva u BPŽ
 6. Roditelji učenika OŠ A. M. Reljković i OŠ A. Mihanović
 7. Općina Bebrina

Aktivnosti:
 1. Edukacijsko – informativne aktivnosti
 • Edukacija o školskom volontiranju za nastavnike i stručne suradnike
 • Edukacija Menadžment volontera za predstavnike organizacija civilnog društva
 • Neformalna edukacija „trening trenera“ pod nazivom „Civilni sektor – pokretač zajednice“ za predstavnike organizacija civilnog društva
 • Radionica „Budi volonter“ za učenike 5.-8. razreda osnovnih škola A. Mihanović i A.M. Reljković
 • Info dani za roditelje – informativna predavanja „Volonterstvo za mene i moje dijete“
 1. Razvoj i provedba programa za školsko volontiranje i odgoj za volontiranje u školama
 • Izrada izvannastavnog kurikuluma i priručnika za razvoj školskog volontiranja na temu ekologija
 • Studijski posjet OŠ Šime Budinić u Zadru
 • Izrada 2 pilot volonterska programa i osnivanje 2 volonterska kluba u OŠ A. Mihanović i OŠ A.M. Reljković
 • Velike volonterske akcije u OŠ A.M. Reljković i nabavka opreme/materijala za njihovu provedbu (Volonterske akcije: „Tjedan lijepih riječi – Eko svijet oko nas“, „Obojimo školu bojama sreće“, „Zelena oaza učenja“ – postavljanje Eko bare, sjenice, sadnja biljaka te uređenje okoliša bare i sjenice, „Mali ljudi za velika djela“, „Dan planeta zemlje“, „Svi naši talenti“, „Obrnuta učionica“).
 • Velike volonterske akcije u OŠ A. Mihanović i nabavka opreme/materijala za njihovu provedbu (Volonterske akcije: „Uvod u zeleni svijet – stvaranje Eko parka u matičnoj školi“, „Mirisni vrtovi Malog Pariza“, „Naša zelena učionica“, „Naše vrijeme – njihov osmijeh na licu“)
 1. Kampanja „Volonterkova družina“ u osnovnim školama u svrhu promocije i razvoja volonterstva kao društvenog kapitala Zajednice
 • Učeničke parlaonice
 • Predstavljanje kurikuluma o školskom volontiranju na temu ekologije te pratećeg priručnika u ostalim osnovnim školama u Brodsko-posavskoj županiji
 • Kreiranje promotivnih materijala za volonterske klubove
 • Obilježavanje Međunarodnog dana volontera
 • Izrada inovativnog alata za razvoj školskog volontiranja i odgoja za volontiranje – Portal Eko–Eko Volonterko
V Vidljivost
 • Uvodna konferencija
 • Završna konferencija
 • Snimanje video filma o projektu
 • Reportaže u medijima
PM Upravljanje projektom i administracija
 • Sastanci projektnog tima
 • Partnerski sastanci
 • Izvještavanje prema ugovornom tijeluViše informacija na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost OŠ A. M. Reljković.

1 komentar:

 1. Željela bih sa mnom podijeliti javna svjedočenja o tome kako je isti čovjek kojeg sam vidio na ovom forumu nazvao Dr. Agbazar iz AGBAZARSKOG TEMPLE-a, upravo napravljen za mene, ovaj čovjek je upravo svojom magijom donio mog izgubljenog bivšeg muža u roku od 72 sata. Bila sam udana za svog supruga Alana Evansa, dugo smo bili zajedno i voljeli smo se, ali kad ga nisam uspio roditi 4 godine, napustio me i rekao da ne može više nastaviti, sada tražim načine da ga oporavim dok nisam vidio ovu stranicu dr. Agbazar na njegovu moć. Također mu se obratite za probleme kroz koje prolazite i provjerite vlastitim očima:

  ( agbazara@gmail.com ) ILI WhatsApp na ( +2348104102662 )

  OdgovoriIzbriši